Ale statusrapport 12 februari

I Ale pågår arbetet med projektering och markarbeten på bred front i Surte, Bohus, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem.
Grävarbetet i Nödinge är påbörjat och installationerna beräknas påbörjas under nästa vecka.
Även i Nol pågår grävarbetet för fullt, där beräknas installationerna påbörjas under vecka 11.
Trevlig helg önskar vi på IP-Only!